Cộng Đồng Agile Developer Đà Nẵng

Được thành lập vào năm 2014 bởi các lập trình viên tại Đà Nẵng với mục đích truyền tải các kiến thức về lập trình, kiểm thử, và quản lý dự án cho các bạn sinh viên, giáo viên và các bạn lập trình trong các công ty phần mềm tại Đà Nẵng.
Cộng đồng Agile Developer còn là nơi giao lưu công nghệ cho các lập trình viên hàng tháng. Với phương châm đưa chất lượng đào tạo sát với yêu cầu thực tế, nhóm Agile Developer Đà Nẵng không ngừng tổ chức các sự kiện và phát triển các nền tảng học lập trình miễn phí cho tất cả mọi người.

Giới thiệu về Le Academy

Các hoạt động cộng đồng Agile Đà Nẵng

Giới thiệu công nghệ mới

Đào tạo qui trình Agile

Giao lưu sinh viên

Cùng nhau lập trình

Tổ chức sự kiện

Diễn giả tại Agile Tour

Cùng nhau luyện code

Diễn giả

Giao lưu sinh viên

Giao lưu sinh viên

Đào tạo giáo viên

Giao lưu sinh viên

Lộ trình Tester FullStack 6 Tháng

Khóa học cho Bạn

Kiểm thử thủ công

Chương trình dành cho người mới bắt đầu học kiểm thử

Đăng ký

Kiểm thử tự động

Chương trình muốn trở thành Tester chuyên nghiệp

Đăng ký

Sản phẩm kết thúc chương trình fullstack

Làm được Automation trên nền tảng web, mobile và api

Đối tác Le Academy

Le Academy

Hệ thống đào tạo lập trình đại học

Agile Developer

Cộng đồng lập trình viên Đà Nẵng

Codekids

Lập trình nhí

CodeGym Đà Nẵng

Công ty dạy lập trình
Le Academy

Chương trình đào tạo lập tester chuyên nghiệp, được xây dựng theo yêu cầu kiến thức yêu cầu của doanh nghiệp. Các em sẽ có một lộ trình học rõ ràng từ manual cho tới automation. Với sự giúp đỡ của cộng đồng Agile Đà Nẵng các em sẽ được học những ngôn ngữ, những công nghệ và kỹ năng làm việc của một Tester Chuyên Nghiệp

Liên Hệ

Địa Chỉ

Tầng 11, số 295 Nguyễn Tất Thành, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Email

hoclaptrinhonline.asia@gmail.com

Phone

0385098845

© All Rights Reserved Designed By Le Academy @2021