Le Academy - Dạy Tester Đà Nẵng

  • Địa chỉ: Tầng 11, số 295 Nguyễn Tất Thành, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
  • Điện thoại: 0385098845
  • Email: hoclaptrinhonline.asia@gmail.com
  • Website: https://leacademy.asia
  • Facebook : Vào xem ngay
Le Academy

Chương trình đào tạo lập tester chuyên nghiệp, được xây dựng theo yêu cầu kiến thức yêu cầu của doanh nghiệp. Các em sẽ có một lộ trình học rõ ràng từ manual cho tới automation. Với sự giúp đỡ của cộng đồng Agile Đà Nẵng các em sẽ được học những ngôn ngữ, những công nghệ và kỹ năng làm việc của một Tester Chuyên Nghiệp

Liên Hệ

Địa Chỉ

Tầng 11, số 295 Nguyễn Tất Thành, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Email

hoclaptrinhonline.asia@gmail.com

Phone

0385098845

© All Rights Reserved Designed By Le Academy @2021